หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

(3 - 6 ขวบ) สื่อการเรียน-การสอน วิทยาศาสตร์น่ารู้ ชุดสิ่งนี้ทำจากอะไร Nature to Home (Teaching & Learning Resources)

เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ลูกใช้อยู่ในชีวิตประจำวันทำมาจากอะไร เป็นการพัฒนาความคิดตรรกะ และจุดประกายการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ... Read more

BBCR0036

ปกติ620  ฿ ลดเหลือ 550 ฿ หยิบใส่ตะกร้า