หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

(3 - 5 ขวบ) แบบฝึกหัดโฟนิค รวม 42 เสียง เล่มที่ 1 Phonics Pupil Book 1 (Jolly Phonics)

แนะนำให้ใช้เล่มนี้ควบคู่กับ phonic songs (รหัส BB1207) คะ เป็นแบบฝึกหัดที่ฝึกน้องเขียนแต่ละตัวอักษรพร้อมภาพให้น้องได้ฝึกออกเสียงค่ะ หนังสือ... Read more

JPWB0118

ปกติ250  ฿ ลดเหลือ 195 ฿ หยิบใส่ตะกร้า