หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

(3 - 8 ขวบ) ชุดนิทานอ่านจับใจความ เสริม EQ เล่มที่ 1 - 6

ชุดนิทานอ่านจับใจความมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้เด็กๆ มีรากฐานและทักษะการเข้าใจเนื้อเรื่อง สังเกตุสถานการณ์ในเรื่อง วิเคราะห์เหตุและผล เนื้อ... Read more

BBKX0048

ปกติ390  ฿ ลดเหลือ 370 ฿ หยิบใส่ตะกร้า