หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

(8 - 12 ขวบ) งานประดิษฐ์เด็ก ชุดวิศวกร Wired Remote Race Car (Klutz)

ว้าว! ประกอบรถบังคับด้วยตัวเอง เรียนรู้วงจรไฟฟ้าแบบง่ายๆเบื้องต้น หนังสือแนะนำวิธีการประกอบทีละขั้นตอนแบบเข้าใจง่าย เป็นการจุดประกายให้นักวิศวกรตัว... Read more

EN0055

990 ฿ หยิบใส่ตะกร้า