หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

(6 - 8 ขวบ) ชุดฝึกอ่านสะกดคำ โฟนิก เสียงควบต้น Fun with Phonics - Beginning Consonant Blends (Teaching & Learning Resources)

ให้น้องเพลิดเพลินกับการฝึกอ่านผ่านการเล่นเกม ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่กว่า 200 คำ หากน้องได้เรียนรู้  consonant blends จะช่วยให้น้องอ่านได้เร็วขึ... Read more

CR0083

ปกติ520  ฿ ลดเหลือ 465 ฿ หยิบใส่ตะกร้า