หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

(6 - 8 ขวบ) แบบฝึกหัดฝึกอ่าน จับใจความเนื้อเรื่อง Reading Comprehension (Grade 1, Scholastic)

แบบฝึกหัดฝึกอ่านและจับใจความ แต่ละเรื่องจะมี guideline ให้ผู้สอนว่าจะต้องถามคำถามอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  หนังสือขนาด 21.5 x 28 c... Read more

WB0316

645 ฿ หยิบใส่ตะกร้า