หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

(4 - 7 ขวบ) กล้องปริทรรศน์ กล้องตาเรือ Periscope (ของแท้จากอเมริกา Educational Insights)

เป็นกล้องส่องที่คล้ายๆกับกล้องในเรือดำน้ำที่สะท้อนภาพจากด้านบนลงมาให้คนที่มองช่องด้านล่างให้เห็น จุดประสงค์เพื่อให้เด็กไว้เล่นส่องนกหรือส่องสัตว์ เ... Read more

EIPB0058

ปกติ1,380  ฿ ลดเหลือ 1,250 ฿ หยิบใส่ตะกร้า