หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

(3 - 6 ขวบ) ชุดฝึกเชาว์ พัฒนาสมองซ้าย-ขวา ตรรกะ Action Reaction - Logical Concept (Teaching & Learning Resources)

ให้น้องเรียนรู้ความสัมพันธ์ของเหตุและผล ในคอนเซ็ปง่ายๆที่สื่อให้น้องเข้าใจได้ พัฒนาให้น้องเป็นเด็กช่างสังเกตุและสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ... Read more

CR0034

ปกติ620  ฿ ลดเหลือ 550 ฿ หยิบใส่ตะกร้า