หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

(Age 3 - 7) สื่อการเรียน-การสอน จับคู่ภาพ ฝึกสังเกตุ Learn & Play (Observation Game - Teaching & Learning Resources)

ให้น้องฝึกกระบวนการคิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพ ฝึกการสังเกตุและตรรกะ แต่ละภาพจะแบ่งเป็น 3 ส่วน (หัว ตัว ขา) น้องจะต้องสังเกตุและต่อภาพแต่ละอา... Read more

CR0074

ปกติ450  ฿ ลดเหลือ 390 ฿ หยิบใส่ตะกร้า