หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

(Age 3- 7) สื่อการเรียน-การสอน การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ฝึกตรรกะ Things That Go Together (Logical Game - Teaching & Learning Resources)

ให้น้องฝึกกระบวนการคิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของภาพ ฝึกการสังเกตุและการหาเหตุและผล เรียนรู้เรียนรอาชีพต่างๆ พร้อมหาภาพคู่เพื่อเชื่อมโยงควา... Read more

CR0073

ปกติ450  ฿ ลดเหลือ 390 ฿ หยิบใส่ตะกร้า