หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

(Age 4 - 7) สื่อการเรียน-การสอน เกมเรียงลำดับภาพ ฝึกตรรกะ What's Next 2 (Logical Game - Teaching & Learning Resources)

ให้น้องเรียนรู้ความสัมพันธ์ของเหตุและผลในคอนเซ็ปง่ายๆที่สื่อให้น้องเข้าใจได้ พัฒนาให้น้องเป็นเด็กช่างสังเกตุและสามารถเรียงลำดับเหตุการก่อนหลังเผื่อ... Read more

CR0070

ปกติ450  ฿ ลดเหลือ 390 ฿ หยิบใส่ตะกร้า