หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

(2.5 - 6 ขวบ) สื่อการเรียน-การสอน ชุดฝึกเชาว์ ฝึกสังเกตุส่วนต่างๆของสัตว์ Whose Part (Teaching & Learning Resources)

เกมนี้เป็นการจุดประกายให้น้องเป็นเด็กช่างสังเกตุว่าภาพที่เห็นเป็นส่วนไหนของสัตว์ชนิดใด เรียนรู้ความต่างของลักษณะสัตว์แต่ละชนิด และประโยชน์ของแต่ละส... Read more

GMCR0049

ปกติ385  ฿ ลดเหลือ 325 ฿ หยิบใส่ตะกร้า